OMÓWIENIE KSIĄŻEK O TEMATYCE ZESŁAŃCZEJ

W prawie każdym numerze "My, Sybiracy" prowadzony jest dział omawiający niektóre książki o tematyce zesłańczej, jakie pozyskano do zbioru Biblioteki Sybiraka.
Tu są one prezentowane tak jak zamieszczone były w poszczególnych numerach rocznika.

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 22 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 21 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 20 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 19 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 15 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 13 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 10 "MY, SYBIRACY"

KSIĄŻKI OMÓWIONE W NUMERZE 23 „MY, SYBIRACY”


Nasze zbiory wzbogaciły się niedawno o dwie pozycje od autorów: Lidii Kozickiej i Zbigniewa Lecha Żebrowskiego.

Lidia Kozicka podarowała nam swoją pracę pt. Przeżyliśmy. Wspomnienia grudziądzkich Sybiraków.
Autorka spisała wspomnienia 27 Sybiraków, zrobiła to na podstawie ustnych relacji lub pisemnych notatek. Jestem córką Sybiraczki. Pamiętam z dzieciństwa jak matka moja w zimowe wieczory opowiadała o wojnie, okupacji, wyzwoleniu. Gdy zaczynała mówić o pobycie na Syberii ściszała głos i kazała przysięgać, że nikomu tego co usłyszeliśmy, nie powtórzymy. (…) Ta książka to spotkanie z żywymi świadkami Sybiru. Sybiracy opowiadają swoje losy prostymi słowami, „malują” żywe obrazy niezwykle sugestywnie. Opowieści tchną autentycznością przeżyć − napisała we wstępie książki jej autorka. Na podstawie informacji grudziądzkich Sybiraków p. Lidia Kozicka sporządziła Księgę Zmarłych w ZSRR w latach 1940–1956 polskich zesłańców, łagierników i więźniów, spisy wywiezionych Pomorzan i Kresowian, a także krótkie notatki biograficzne autorów wspomnień. Przy niektórych wspomnieniach grudziądzcy Sybiracy złożyli swoje odręczne podpisy, a autorka opatrzyła darowaną naszej Bibliotece książkę piękną dedykacją. Jesteśmy pełni podziwu dla autorki za wielki trud jaki włożyła w zredagowanie tej pracy i w to, że potrafiła zintegrować do współtworzenia publikacji środowisko Sybiraków w Grudziądzu. Wszystkim czytelnikom polecamy książkę p. Lidii Kozickiej i grudziądzkich Sybiraków.

Zbigniew Lech Żebrowski autor „Nigdy im tego nie zapomnę”–
Spisał i opublikował przeżycia Bronisława Bielawskiego, artysty malarza urodzonego w 1909 r. w Homlu, w zaborze rosyjskim. Po podpisaniu pokoju ryskiego w 1921 r. rodzinny Homel włączono do ZSRR. Tam w 1919 r. bolszewicy zamordowali mu ojca i trzy siostry, jego zaś wraz z matką i czworgiem rodzeństwa zesłali na Sybir, skąd powrócił do domu sam. Na pierwszych kartach wspomnień autor napisał: książka ta poświęcona jest tym Polakom i ich Rodzinom, którzy zostali po „tamtej stronie” wschodniej granicy w chwili jej ustanowienia w 1921 r.; pamięci tych bezimiennych Polaków, których zamordował okrutny bolszewicki reżim, a o których do dziś w ogóle się nie mówi i nie pamięta.

Z wielu pozycji pozyskanych w 2012 r. wymienię przykładowo kilka:

Ks. Michał Woroniecki – „Powierz Panu swą drogę” –
To wspomnienia Autora z siedmioletniego pobytu w łagrze Dżezkazgan Rudnik w Kazachstanie w latach 1949–1956. Po zakończeniu II wojny światowej ks. Michał pełniący posługę duszpasterską we Lwowie nie opuścił miasta, które znalazło się w granicach ZSRR, choć miał taką możliwość. Potem wyjechał na Wileńszczyznę, gdzie objął stanowisko administratora parafii Łysków w dekanacie Wołkowysk. W 1949 r. aresztowano go pod zarzutem agitacji przeciwko kołchozom i przechowywania na plebanii w Łyskowie antysowieckiej literatury. Otrzymał abstrakcyjny wyrok skazujący go na 25 lat łagrów. Ksiądz opisuje warunki życia w obozie, rodzaje prac jakie wykonywał, wzajemne relacje i kontakty z łagiernikami, również duchownymi, a przede wszystkim swoją potajemną, podziemną posługę kapłańską w kopalni miedzi w Dżezkazganie.

A oto kolejne wybrane tytuły najnowszych wydawnictw w Bibliotece Sybiraka:

Teresa Słabczyńska – „Tam, gdzie kwitły bzy i jaśminy…”
Tadeusz Pietkiewicz – „Ju-651 więzień łagrów Workuty”
Wacław Jaroszyński – „33 miesiące zesłania na Uralu”
S. Kazimiera Wigrowska – „Ojczyzno moja, gdzie jesteś”
Wacław Sęk, SJ – „Proboszcz z gorącego pogranicza”
Irena Bugajska – „Tak było …”
Irena Sikorska – „ Od śniegu do słońca”
Bronisława Danuta Ciebiera – „Pamiętnik z Sybiru”
Józef Rozewicz – „Wszystko zależy od przypadku”.


Zapraszam zainteresowanych do korzystania z tego księgozbioru.
Krystyna Wójcicka.

<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 21 marca 2013 r.