RYS HISTORYCZNY

"Biuletyn Komisji Historycznej" (w czerwcu 2001 r. przemianowany na "Biuletyn Historyczny Łódzkiego Oddziału Związku Sybiraków") rozpoczął wydawać Jerzy Rossowski w kwietniu 1993 r., starając się zachować cykl miesięczny.

Wydawanie biuletynu zrodziło się z potrzeby szerszego informowania członków Oddziału. Przekazywane ustnie różnego rodzaju informacje na zebraniach w poszczególnych Kołach często ulatywały Sybirakom z pamięci, a karteczki, na których niektórzy sobie je zapisywali - często ginęły i nie spełniały swego zadania. Tę niedogodność miał zniwelować biuletyn, przekazywany w Kołach wszystkim zainteresowanym Sybirakom, informujący regularnie o tym co ważne w danym momencie i do czego w razie potrzeby zawsze można sięgnąć.

Każdy numer biuletynu był powielany na kserografie w ok. 200 egzemplarzach i przekazywany do poszczególnych Kół wg ich zapotrzebowania. Z czasem krąg odbiorców biuletynu poszerzył się o zainteresowanych z poza naszego Oddziału, przysyłających informacje ze swego terenu, nawet o czytelników z zagranicy.

Biuletyn wydawany był przez ponad siedem lat; jego obróbką komputerową przez ten okres zajmował się J. Rossowski, a od 1999 r. dokooptowali do niego jeszcze: Eugeniusz Oberman, Maria Worotyńska i Mieczysław Wutke; w pewnym okresie w pracach tak powstałego zespołu uczestniczył także Ryszard Mańkowski. Wydano 101 numerów; są one w kompletach zdeponowane w Zarządzie Oddziału Związku Sybiraków w Łodzi (tu znajduje się także zapis "Biuletynu" na nośniku magnetycznym - CD), w Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, w Bibliotece Archiwum Państwowego Oddział w Łodzi i zapewne sporą liczbę egzemplarzy posiadają poszczególne Zarządy Kół naszego Oddziału oraz indywidualni Sybiracy.

W tym dziale naszej witryny internetowej prezentujemy kilka ostatnich numerów, mających już wyłącznie znaczenie historyczne, jako ślad minionej działalności kilku zapaleńców.

I jeszcze uwaga porządkowa: ostatni, 101 numer, nie został już dokończony i nie był kolportowany - jest to roboczy materiał, który miał stanowić część zawartości tego numeru.Biuletyny w formacie HTML


 1.  Biuletyn 7-8.2001
   
   

Oraz dodatkowo do pobrania w formacie MS Word<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2006 r.