ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "SPOTKANIE Z SYBIRAKIEM"


Do konkursu zgłosiły się 102 zespoły uczniowskie z ponad dwustu uczestnikami. Organizatorom złożono 70 opracowań, przygotowanych przez 139 uczniów z 26 łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wywiadów udzieliło 68 Sybiraków.
Zakończenie konkursu odbyło się 8 lutego 2008 r. w Pałacu Poznańskiego, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu oraz rozdano nagrody i wyróżnienia. Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalna liczba punktów przyznana pracy wynosiła 100. Jury konkursu "Spotkanie z Sybirakiem" postanowiło przyznać:

w kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce: ANNA PIELESIAK
Gimnazjum nr 32, opiekun Elżbieta Rakowska, 89 punktów

II miejsce: ADAM DROZDOWSKI, KAROLINA SZOR
Gimnazjum nr 1, opiekun Krystyna Habryn, 88 punktów

III miejsce: FILIP CIECHAŃSKI, NORBERT PODDĘBSKI
Gimnazjum F.O. "Nasza Szkoła", opiekun Zbigniew Książek, 87 punktów

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce: Anna HANAS, Monika OLEJNICZAK
XLVII LO, opiekun Anna Franas, 95 punktów

II miejsce: Marika LUDWICZAK, Katarzyna LUBCZYŃSKA, Krystian PĘCZKOWSKI
ZSP nr 3, opiekun Żaneta Bryczkowska, 94 punkty

III miejsce: Nina RADZYŃSKA, Aleksandra RADZYŃSKA
XXI LO, opiekun Piotr Sowiński, 90 punktów

Ponadto przyznano wyróżnienia:

w kategorii szkół gimnazjalnych

1. Patrycja KOLASZT, Weronika MIKOŁAJCZYK
Gimnazjum nr 17, opiekun Katarzyna Stańczak, 79 punktów

2. Kaja GAŁCZYŃSKA, Nela LITAWSKA
Gimnazjum nr 1, opiekun Krystyna Habryn, 78 punktów

3. Bartłomiej MIROWSKI
Gimnazjum nr 21, opiekun Elżbieta Nawrocka, 75 punktów

4. Agata WIECZOREK
Gimnazjum nr 32, opiekun Elżbieta Rakowska i Małgorzata Kmieciak, 74 punkty

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

1. Ewa GENEROWICZ, Karolina ZIELIŃSKA
XXXIII LO, opiekun Aneta Kula, 89 punktów

2. Agata LEGINOW, Justyna KOSZTOWNA, Agnieszka ZIMNICKA
XLVII LO, opiekun Anna Czekaj, 88 punktów

3. Monika KOWALSKA, Dominika PAWLAK
XXXIII LO, opiekun Aneta Kula, 87 punktów

4. Anna GAWEŁ, Monika STASIAK, Kamila NIEPSUJ
XXXIII LO, opiekun Elżbieta Misiakiewicz, 84 punkty

Wyróżnienie za formę plastyczną

Maria FRANKIEWICZ
XXXIII LO, opiekun Aneta Kula, 65 punktów

Informujemy, że prace laureatów i osób wyróżnionych zostały wydane drukiem jako materiały pokonkursowe.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa: uczniowie, nauczyciele oraz Sybiracy. Szkołom, z których pochodzili laureaci przekazane zostały nagrody rzeczowe w postaci zestawu sprzętu nagłaśniającego (I i II miejsca), lub edukacyjne pakiety multimedialne (miejsca III i wyróżnienia).


Poniżej przedstawiamy pełny wykaz uczestników konkursu - uczniów, którzy złożyli w terminie swoje prace konkursowe, oraz listy nauczycieli-opiekunów i Sybiraków, którzy udzielali wywiadów.

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU SPOTKANIE Z SYBIRAKIEM - GIMNAZJA


Joanna Adamska, Gimn. 28
Wojciech Andrysiak, Gimn. 44
Michał Bednarski, Gimn. 45
Iwona Bieniek, Gimn. 30
Jadwiga Bieniek, Gimn. 30
Martyna Błaszczyk, Gimn. 30
Piotr Bogusz, Gimn. 32
Jan Bratek, Gimn. Fundacja Oświatowa "Nasza szkoła"
Magdalena Burchart, Gimn. 19
Filip Ciechański, Gimn. Fundacja Oświatowa "Nasza Szkoła"
Adam Drozdowski, Gimn. 1
Kaja Gałczyńska, Gimn. 1
Aneta Gliszczyńska, Gimn. 17
Tomasz Górka, Gimn. 44
Kamil Grabowiecki, Gimn. Fundacja Oświatowa "Nasza Szkoła"
Anna Hejczyk, Gimn. 30
Karolina Hempel, Gimn. 17
Marta Jakubczak, Gimn. 32
Aneta Janiszewska, Gimn. 21
Jessika Jsele, Gimn. 21
Monika Kiliszek, Gimn. 30
Angelika Kmieciak, Gimn. 28
Andrzej Kochanowski, Gimn. 32
Patrycja Kolaszt, Gimn. 17
Zuzanna Koncewicz, Gimn. 21
Rafał Korczak, Gimn. 44
Weronika Kowalczyk, Gimn. 17
Justyna Kozłowska, Gimn. 30
Karolina Krakus, Gimn. 17
Franciszek Liszke, Gimn. Fundacja Oświatowa "Nasza Szkoła"
Nela Litawska, Gimn. 1
Paulina Malczak, Gimn. 21

Sylwia Malendziak, Gimn. 44
Justyna Mikiciuk, Gimn. 21
Krzysztof Mikołajczyk, Gimn. 36
Weronika Mikołajczyk, Gimn. 17
Alicja Minich, Katolickie Gimn. im. Jana Pawła II
Bartłomiej Mirowski, Gimn. 21
Karolina Nikiforow, Gimn. 32
Aleksandra Nowak, Gimn. 18
Monika Okurowska, Gimn. 17
Izabela Olczyk, Gimn. 28
Sonia Orlińska, Gimn. 21
Michał Ostrowski, Gimn. 44
Anna Pielesiak, Gimn. 32
Norbert Poddębski, Gimn. FO "Nasza Szkoła"
Damian Rahman, Gimn. 9
Tomasz Rochala, Gimn. 9
Małgorzata Skowrońska, Gimn. 28
Aleksandra Stępień, Gimn. 30
Łukasz Strąkowski, Gimn. 35
Aleksandra Szataniak, Gimn. 44
Karolina Szor, Gimn. 1
Karina Szulc, Gimn. 30
Alicja Śliwińska, Gimn. 30
Marta Świątek, Gimn. 21
Eliza Tomczak, Gimn. 30
Monika Tutak, Gimn. 21
Agata Wieczorek, Gimn. 32
Cyntia Wiśniewska, Gimn. 32
Maja Wiśniewska, Gimn. 17
Aneta Woś, Gimn. 30
Aleksandra Zaborska, Gimn. 30
Maria Żak, Katolickie Gimn. im. Jana Pawła II

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU SPOTKANIE Z SYBIRAKIEM - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Kamil Adamczewski, LO 47
Aleksandra Bojerska, LO 33
Magdalena Banaszkiewicz, LO 33
Monika Banaś, LO 46
Aneta Bandel, LO 33
Ewa Brzeska, LO 33
Mateusz Champlewski, LO 47
Dorota Chojnacka, LO 33
Karolina Demiańczuk, ZSP 13
Sebastian Drążek, ZSP 13
Maria Frankiewicz, LO 33
Anna Gaweł, LO 22
Ewa Generowicz, LO 33
Maciej Grudziński, LO 34
Alicja Grzelak, ZSP 13
Olga Grzybowska, ZSP 4
Anna Hanas, LO 47
Joanna Ilska, LO 33
Maciej Jadźwiński, LO 33
Justyna Kalina, LO 46
Ewelina Karpowiak, LO 33
Krzysztof Kmin, ZSP 13
Agnieszka Kononowicz, LO 41
Izabella Kostrzewska, LO 33
Justyna Kosztowna, LO 47
Marcin Kowalczyk, LO 33
Dominika Kowalska, LO 33
Maksymilian Kubik, ZSP 13
Dominika Kurzawa, LO 41
Agata Leginow, LO 47
Mateusz Lesiak, ZSP 13
Katarzyna Lubczyńska, ZSP 3
Marika Ludwiczak, ZSP 3
Justyna Ludwig, LO 2
Filip Mackiewicz, ZSP 13
Michał Madziarek, ZSP 13

Anna Marko, LO 33
Estera Matusiak, ZSP 13
Łukasz Michalak, LO 33
Paulina Miłoch, LO 33
Karolina Młynarska, ZSP 13
Michał Młynarski, LO 33
Maciej Niedzielski, LO 33
Damian Niedźwiedź, ZSP 13
Kamila Niepsuj, LO 33
Anita Niewiadomska, LO 33
Jędrzej Niklewicz, ZSP 13
Emilia Nowak, LO 46
Monika Olejniczak, LO 47
Dominika Pawlak, LO 33
Krystian Pęczkowski, ZSP 3
Piotr Piątkowski, ZSP 13
Krzysztof Powała, ZSP 13
Aleksandra Radzyńska, LO 21
Nina Radzyńska, LO 21
Karolina Rudalska, ZSP 13
Aleksandra Rybińska, LO 23
Aneta Stasiak, LO 33
Monika Stasiak, LO33
Mariusz Szlawski, ZSP 13
Aurelia Szymańska, ZSP 13
Maciej Szymański, LO 34
Paweł Szymański, ZSP 13
Karolina Tuchowska, LO 33
Paulina Wilczewska, LO 41
Anna Winiarska, ZSP 13
Tadeusz Wiśniewski, ZSP 13
Piotr Zawiera, LO 33
Karolina Zdziechowska, ZSP 13
Anna Zdych, LO 41
Karolina Zielińska, LO 33
Agnieszka Zimińska, LO 47

LISTA NAUCZYCIELI-OPIEKUNÓW ZESPOŁÓW KONKURSOWYCH

GIMNAZJA


Małgorzata Balicka Gimnazjum 44
Urszula Baranowska - Gimnazjum 36
Maciej Chocholski - Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II
Anna Czekaj - Gimnazjum 35
Małgorzata Deka - Gimnazjum 9
Sylwia Dobrodziej - Gimnazjum 30
Krystyna Habryn - Gimnazjum 1
Ewa Janus - Gimnazjum 45
Małgorzata Kmieciak - 32
Zbigniew Książek - Gimnazjum Fundacji Oświatowej "Nasza Szkoła"
Ireneusz Maj - Gimnazjum 19
Elżbieta Nawrocka - Gimnazjum 21
Elżbieta Rakowska - Gimnazjum 32
Tomasz Rakowski - Gimnazjum 28
Katarzyna Stańczak - Gimnazjum 17
Irena Swat - Gimnazjum 30
Liliana Zapart - Gimnazjum 18

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE


Żaneta Brykowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
Jarosław Cielebon - LO 23
Anna Czekaj -LO 47
Anna Franas - LO 47
Agnieszka Kantor - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13
Jacek Klimczak - LO 2
Marzena Kopka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13
Aneta Kula -LO 33
Bartłomiej Marcińczak - LO 47
Józef Michalak - LO 33
Elżbieta Misiakiewicz - LO 33
Iwona Pardel - LO 46
Aneta Śliwińska - LO 34
Beata Smoleń-Urbaniak - LO 33
Piotr Sowiński - LO 21
Piotr Stasiak -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13
Patrycja Tylak - LO 41
Zofia Wrześniewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Beata Żok - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13

LISTA SYBIRAKÓW UDZIELAJĄCYCH WYWIADÓW UCZESTNIKOM W KONKURSU


Juliusz Baczmaga
Władysława Barwacz
Maria Bielska
Weronika Bożyk
Bronisław Choduń
Jerzy Ciupa
Józef Czyrkowski
Piotr Dachowski
Zuzanna Dzikowicz
Teresa Fangart
Eryka Grabowska
Teresa Gutowska
Bożenna Guzek
Anna Jędrzejczak
Stanisław Jurkin
Henryk Kaczkowski
Teresa Kapituła
Janina Kępińska
Ferdynand Kopeć
Ryszard Krajewski
Emilia Kraus
Elwira Krupa
Lucjan Krzesiński
Lila Kukulska
Helena Kulesza
Anastazja Kumoter
Józef Lenc
Irena Leonkiewicz
Alicja Łuczak
Michał Makatun
Władysław Malczewski
Andrzej Marcinkowski
Krystyna Mazurkiewicz
Ryszard Michalczyk

Barbara Michalik
Halina Mikołajczyk
Feliks Milan
Zofia Mościcka
Irena Nadolska
Jadwiga Najder
Rozalia Nikodemska
Alina Nosol
Jadwiga Ogrodowska
Jan Onoszko
Lusia Parczewska
Irena Pawłowska
Mirosław Pejka
Zbigniew Peterson
Anna Pianka
Krystyna Piaskowska
Barbara Podgórna
Hanna Przybył
Helena Radzyńska
Janina Rajkowska
Bogdan Rymarczyk
Alojzy Sąsiadek
Alicja Serafin
Albert Szczesiul, o.
Anna Szwykowska-Michalska
Teresa Tomczak
Edmund Urbuś
Jan Wojdyła
Adolf Wołk-Karaczewski
Mieczysław Wutke
Wacław Wyrozębski
Zofia Znamierowska
Wiesław Żak
Jadwiga Żulińska-ŁocwinSPONSOR GŁÓWNY


SPONSORZYRozmiar: 19982 bajtów

 

 

 

 

 <-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2008 r.