Stanisław Jacoń

"Biblioteka Sybiraka", której inicjatorem jest Stanisław Jacoń (na zdjęciu powyżej), to zbiór publikacji o tematyce zesłańczej gromadzony różnymi sposobami przez łódzkich Sybiraków (dary od Sybiraków i sympatyków, od Autorów i Wydawców, także zakupy za środki własne i pochodzące od Darczyńców).

Zbiór ten, dzięki uprzejmości Kierowniczki Biblioteki, pani Marii Janczak, został przyjęty do Dzielnicowej Biblioteki Publicznej w Łodzi przy ul. Długosza 7/9 (kod pocztowy 91-076 Łódź, tel. 042 651-43-94) i stanowi w niej powszechnie dostępny księgozbiór. Zapraszamy do korzystania!

<-- Powrót   Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2011 r.